Det betyder inflationen for din løn

Beregn, hvordan prisudviklingen har påvirket netop din løns købekraft.

Sådan fungerer beregningen

Om tallene

Beregningen tager udgangspunkt i Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks, som er udtryk for udviklingen i forbrugerpriserne.

Du kan selv vælge, om du vil taste din løn før eller efter skat. Inflationens relative effekt er den samme, men beregneren tager selvfølgelig ikke højde for ændringer i trækprocent o.l.

Beregneren forudsætter en konstant løn i hele perioden. Hvis din månedesløn varierer meget, kan du f.eks. taste din grundløn eller timeløn.

Bemærk: Danmarks Statistik gør selv opmærksom på, at prisindeksene for april 2020 - juni 2021 kan være mere usikre end normalt på grund af coronanedlukninger.

Om regnestykket

Din købekraftsækvivalente løn, her forstået som den løn du i dag skulle tjene for at opnå den oprindelige købekraft, er beregnet ved hælp af følgende formel:

(seneste prisindeks / prisindeks ved seneste lønregulering) * aktuel løn = købekraftsækvivalent løn

Eksempel

En person tjener 25.000 kr. og har senest fået reguleret sin løn i marts 2021 (prisindeks: 104,3). I april 2022 er prisindekset steget til 111,7. Den inflationskorrigerede løn (i nutidskroner) beregnes ud fra ovenstående formel:

(111,7 / 104,3) * 25.000 = 26.774

Kilde: Danmarks Statistik | Tekst og udvikling: Boy Repenning